انواع مصارف و منابع کاروتنوئیدها (ویتامین A، بتاکاروتن، آستاگزانتین، رتینول) کاروتنوئیدها مشتقات ویتامین A هستند. ازجمله کاروتنوئیدها می‌توان به بتاکاروتن، آستاگزانتین، لیکوپن و رتینول اشاره کرد که همگی آنتی‌اکسیدان‌های بسیار مؤثری بوده و طبق مطالعات انجام شده، خواص محافظت‌کننده در برابر نور
ادامه مطلب