بهترین کلینیک زیبایی اصفهان میکروپیگمنتیشن لب چگونه انجام می شود ؟

میکروپیگمنتیشن لب چیست؟

در زمینه ی میکروپیگمنتیشن لب ، خدمات متفاوتی با اسامی مختلف به مشتریان ارائه می گردد. ازجمله؛ لب سازی، شیدینگ لب، خط لب ، رژلب و هاشور لب که این خدمات همه در راستای قرینه سازی لب و رفع عیوب چهره و در مجموع  با هدف زیباتر نشان دادن صورت، انجام می شود. اما اینکه هر کدام از این روشها را به چه صورت و چگونه انجام می دهند، مسئله ی مهمی است.

کاربرد سوزن تاتو لب

بطور کلی سوزنهایی که در زمینه  میکروپیگمنتیشن، بکار میرود شامل سه ی راند یا همان سه ی پاور ، پنج راند یا پنج فلت و سه ی فلت و هفت فلت می باشد و هرچه سوزنها،  سرهای کوچکتری داشته باشند، دقت کاشت رنگ آنها بالاتر میرود .

بطور مثال برای خط لب از راندها استفاده میشود . بخصوص می توان از سه ی راند استفاده کرد و برای پرکردن قسمتهای داخلی لب، می توان از سوزنهای فلت یا راند با شماره های بالا، استفاده کرد.

عوامل موثر در میکروپیگمنتیشن لب

  • بطور کلی موارد متعددی در بالا بردن کیفیت میکروپیگمنتیشن لب موثر است.
  • مهارت فرد پیگمنتر و نیز فوت و فن هایی که در انجام عمل میکروپیگمنتیشن بکار میبرد.
  • زاویه دست  پیگمنتر و دقت در کاشت رنگ
  • کیفیت رنگ میکروپبیگمنتیشن

نحوه انجام میکروپیگمنتیشن لب

میکروپیگمنتیشن لب، را از قسمت وسط لب یعنی از قسمت هفتی لب ، شروع می کنیم و بسیار آرام به طرفین لب می رویم. هم در لب بالا و هم در لب پایین بدین شکل عمل می کنیم. خطوط را به آرامی پر می کنیم و رنگها را در زیر پوست لب، کاشت می کنیم.

بنابراین سرعت آرام دستها و دقت در کاشت رنگ مسئله ی مهمی است و هرچه که بتوانیم از تکرار بیهوده جلوگیری بنمائیم و با تعداد دفعات کمتری اما با دقت بیشتر، رنگ را در لب بکاریم، در نهایت نتیجه ی بسیار مطلوبی خواهیم داشت.


کلینیک زیبایی اصفهان