از بین بردن خط اخم با استفاده از بوتاکس یکی از روش های پرطرف دار این روزها برای از بین بردن خط اخم تزریق بوتاکس است، این  روش به دلیل به  صرفه بودن، نتیجه دهی بالا و راحت بودن اجرا ممکن است ولی جالبتر
ادامه مطلب