اقدامات اشتباه مراقبت از پوست در قسمت قبلی به برخی از اقدامات اشتباه مراقبت از پوست اشاره کردیم.در ادامه به برخی دیگر از این اشتباهات میپردازیم. مطالعه بیشتر:قسمت اول اشتباهات رایج مراقبت از پوست 1. دستکاری پوست این یک مشکل شناخته شده
ادامه مطلب

اشتباهات رایج مراقبت از پوست اشتباهات رایج مراقبت از پوست:یکی از اصلی ترین سوال ها که از درماتولوژیست ها پرسیده می شود این است که “چگونه می توانم از پوستم بهتر مراقبت کنم؟ ” پیدا کردن کسی که به پوستش اهمیت ندهد
ادامه مطلب