باید ها و نباید های بعد از فیشیال بعد از فیشیال صورت به چه نکات و مراقبت هایی باید توجه کرد؟ بعد از پاکسازی و فیشیال صورت پوست به طور کامل لایه برداری می شود و ممکن است کمی حساس شود. به
ادامه مطلب