انواع روشهای بخور صورت بخور صورت روش های مختلفی برای بخور دادن صورت وجود دارد که می توان به استفاده از حوله گرم، استفاده از ظرف پر از آب داغ و استفاده از دستگاه بخور اشاره کرد.   ۱. بخور با استفاده
ادامه مطلب