کربوکسی تراپی یا درمان با گاز کربن دی اکسید، روشی جدید است که تا کنون فقط توسط متخصصین پوست و زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است. متخصصان ادعا می کنند با استفاده از این روش می تواند به شما کمک کنند تا از شر علائم
ادامه مطلب