روند تزریق چربی چگونه است؟ روند تزریق چربی طی سه مرحله انجام می شود: استخراج و برداشت چربی به روش لیپوساکشن از نواحی که انباشت چربی دارند خالی کردن، سانتریفوژ و آماده کردن چربی تزریق چربی خالص به ناحیه مورد نظر برداشت
ادامه مطلب