تزریق ژل چانه ابتکار و نوآوری در خدمات جوانسازی پوست و مو توسط متخصصان این عرصه همواره در جهت کاهش ریسک و بهبود نتایج بوده است. تزریق ژل یا فیلر یکی از مرسوم ترین روش های جوانسازی و زیبایی است که غیرتهاجمی
ادامه مطلب