جلوگیری از ریزش مو با طب سنتی طب سنتی برای جلوگیری از ریزش مو روش هایی را پیشنهاد داده است. برای استفاده از این روش ها باید در نظر داشته باشید که استفاده کوتاه مدت اثربخش نخواهد بود. این روش‌ ها نتیجه
ادامه مطلب