مراقبت های لازم پس از تزریق ژل: پس از انجام تزریقات پوستی و به خصوص تزریق ژل و فیلر های لب از انجام پرواز با هواپیما اجتناب کنید. از ماساژ دادن بیش از حد محل تزریق خودداری کنید. تمرین و ورزش کردن
ادامه مطلب