بررسی عفونت سوختگی یا Burn infection زخم‌هایی که بر اثر سوختگی ایجاد می‌شوند، در صورتی که بهداشت فردی رعایت نشود و باکتری‌ها به داخل زخم وارد شوند، رشد می‌کنند و باعث ایجاد عفونت در زخم می‌شوند. در مواردی که تاول ایجاد می‌شود
ادامه مطلب