خشکی پوست چگونگی تشخیص درمان خشکی پوست:پوست خشک طیف وسیعی از پوست کمی خشک‌تر از پوست معمولی تا پوست‌های بسیار خشک و شکننده را شامل می‌شود. برای تشخیص این عارضه به نکات زیر دقت کنید: پوست کمی خشک ممکن است حس سفتی
ادامه مطلب