لیزر موهای زائد باعث سرطان می شود واقعیت :لیزر موهای زائد باعث سرطان نمی شود. به گفته دکتر دبورا، لیزر برای درمان انواع مختلفی از سرطان ها یا آسیب های پوستی به کار می رود . Healthline به این حقیقت افزوده است،
ادامه مطلب