بررسی نکات مراقبتی قبل از درمان با ژل پروفایلو لطفاً  ۲۴ ساعت قبل از درمان، هیچ الکلی ننوشید. همچنین توصیه می کنیم چند روز قبل از درمان از مصرف آسپرین یا سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی خودداری کنید (مگر اینکه آنها
ادامه مطلب