تفاوت بین میکرودرم ابریژن  و هیدرودرمی پوست  چیست؟ هیدرودرمی پوست  از نوک الماس استفاده می کند ، اما همچنین از آب شور یا سرم های دیگر به عنوان یک ماده پاک کننده و پاک کننده استفاده می کند. نسبت به میکرودرم ابریژن 
ادامه مطلب

درمان هیدرودرمی  چقدر طول میکشد؟ یک جلسه هیدرودرمی  تقریبا 45-60 دقیقه طول می کشد. هرگونه درمان اختیاری افزودنی به زمان جلسه اضافه می شود. یک جلسه HydroPeel تقریبا 60-75 دقیقه طول می کشد. یک جلسه HydroLED حدود 75-90 دقیقه طول می کشد.
ادامه مطلب