علت رشد سریع موهای زائد چیست؟ از شایع ترین عارضه پرمویی و رشد سریع موهای زائد می توان به علت هورمونی موهای زائد اشاره کرد، اما رشد غیر طبیعی موها در میان خانم ها به صورت غیر طبیعی و مردانه در صورت و بدن اگر
ادامه مطلب