پیرسینگ چیست؟ پیرسینگ = سوراخ کردن پوست | پیرسینگبه معنای سوراخ کردن پوست نواحی متفاوت بدن ؛ از جمله گوش ، بینی ، لب ، ناف ، زبان و حتی گاهی نقاطی از شرم گاهی به منظور آویختن زیورآلات می باشد. در
ادامه مطلب