مراقبتهای قبل از لیفت با نخ لیفت با نخ روشی است که در آن از نخ‌های موقت استفاده می‌شود تا به‌صورت نامحسوس یک لیفت قابل‌رؤیت و بهینه در پوست ایجاد کنند. به جای جدا کردن پوست اضافی شل شده توسط جراحی، جراح
ادامه مطلب