روش های پیشگیری از تیرگی و سوختگی پوست بعد از لیزر با شناخت روش های جلوگیری از تیرگی پوست و درمان آن بعد از لیزر از جمله استفاده از دوز نامناسب لیزر یا انتخاب دستگاه نامناسب برای تیپ پوستی می توان از
ادامه مطلب