لاغری با طب سوزنی مشخص شده که طب سوزنی از بسیاری از اقدامات سنتی کاهش وزن و لاغری موثرتر است. طب سوزنی برای کاهش وزن به نقاط خاص بدن فشار وارد می‌کند. به این ترتیب در بدن گرما و رطوبت اضافی دفع
ادامه مطلب