علت احتیاج به کلاژن سازی پوست عوامل محیطی بسیاری مانند قرار گرفتن در معرض نور خورشید و آلودگی می توانند کلاژن را تجزیه کنند. این امر باعث می شود پوست شما افتاده و دچار چین و چروک شود. سن نیز عامل مهمی
ادامه مطلب