روش کار PSR چگونه است؟ ابتدا مقدمه ای در مورد ساختار پوست بیان می کنیم تا کارکرد PSR برای ما قابل فهم تر باشد. پوست دارای سه لایه است که به نام های اپیدرم یا لایه ی رویین، درم یا لایه ی
ادامه مطلب