نوبت دهی تلفن گویا

شما عزیزان میتوانید جهت ثبت نوبت با شماره تلفن های گویای زیر تماس بگیرید.

تلفن: ۳۴۳۴۳۹۳۷(۰۳۱)
راهنمای سامانه نوبت دهی تلفن گویا کلینیک زیبایی ژالان

تماس با شماره تلفن ۳۴۳۴۳۹۳۷
پس از شنیدن کامل صدای اپراتور جهت اطلاع از خدمات کلید ۱، اطلاع از آدرس و روزهای کاری کلید ۲، ثبت نوبت کلید ۳، ارتباط با پذیرش کلید ۴، ارتباط با مشاوره رایگان کلید ۵، ، ارتباط با مدیریت کلید ۶ ، و گذاشتن پیام کلید۷ را فشار دهید.
جهت ورود به سامانه نوبت دهی کلید ۱ را فشار دهید.
با ورود به سامانه نوبت دهی ، از کلید ۳ جهت دریافت نویت استفاده کنید.
اگر میخواهید با کد ملی نوبت دریافت کنید کلید ۱ ، اگر از شماره پرونده خود اطلاع دارید کلید شماره ۲ و اگر اتباع خارجی می باشید کلید ۳ را فشار دهید
اگر در مرحله قبل کلید ۱ را فشار داده اید کد ملی خود را وارد نمایید و اگر کلید ۲ را فشار داده اید شماره پرونده خود را وارد نموده و کلید * را فشار دهید و اگر گزینه ۳ اتباع خارجی را انتخاب کرده اید شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.
سامانه پس از یافتن اولین نوبت خالی برای شما، نوبت را اعلام نموده و جهت قطعی کردن نوبت یافت شده کلید ۱ را فشار دهید.
نوبت برای شما ثبت قطعی شد، اپراتور تاریخ و ساعت نوبت را برای شما اعلام میکند.
اپراتور جهت پیگیری های آتی از شما میخواهد یک شماره همراه وارد نمایید.
پس از ورود شماره همراه فرایند دریافت نوبت تمام شده و ارتباط قطع میشود.
سامانه پس از قطع تماس یک پیامک یادآوری برای شما ارسال مینماید.

پیاده سازی و اجرای نوبت دهی تلفن گویا : www.clinic24h.com