بررسی آشنایی با فیلرهای پوستی تهیه شده از بدن فرد یکی از رایج ترین اقداماتی که این روزها در کلینیک ها و مراکز پوست و زیبایی انجام می‌شود. تزریق پرکننده های پوستی است. از این روش برای افزایش حجم در نقاط مختلف
ادامه مطلب