بررسی روش های زاویه سازی صورت مردان براساس گزارش انجمن جراحان زیبایی پلاستیک، تعداد عمل‌های جراحی زیبایی مردان از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۱۱۰ درصد افزایش یافته است، اما تعداد واقعی بدون شک بسیار بیشتر از این عدد خواهد بود. در این مطلب
ادامه مطلب